Bærekraft i praksis
Vi ønsker å bygge et bærekraftig kretsløp med maksimal utnyttelse av ressurser på Lista flyplass.
Kretsløpet
Vi bygger opp et bærekraftig miljø på Lista flyplass der vi ønsker å invitere forskere og andre til å være med å forme fremtidens industri bygget på bærekraftige metoder. Vi redder ikke verden på første forsøk, men tar et steg i riktig retning i et forsøk på å bygge en ny måte å tenke på når det gjelder tung industri. Vi vil gi de neste generasjoner en bedre sjanse gjennom dette prosjektet. Vi kan gjøre mye og vi må starte nå! Sykle rundt på løkka i Oslo er koselig - men vi må leve videre gjennom å skape en ny type arbeidsplasser og produkter for verdens befolkning.
Vireo biogass
Biogassanlegget skal bygges i Lista fly- og næringspark i Farsund kommune. Lista Biogass AS skal investere i et komplett biogassanlegg med produksjon av flytende biometan (LBG). Biogassen som produseres vil ha samme kvalitet som naturgass.
Ecofishcircle
Fremtidens landbaserte lakseoppdrett.
"Endrer lakseoppdrett til bidragsyter for klima. Ved å introdusere den nyeste teknologien, kan vi produsere laks av høyere kvalitet, mer effektivt, bærekraftig og med bedre fiskevelferd."
Lista Renewable Energy Park
97.8% renewable power from hydro, wind and solar power.
Lista Renewable Energy Park will provide a green solution as well as an economically viable solution. Lista Renewable Energy Park supports a green footprint by reusing the heat produced by the data centers for land based fish farms and greenhouses.
Forenkler ansvarlighet i leverandørkjeder.
Med fokus på samarbeid, endring og balanse.
Få kontoll over bedriftens bærekraftsrapportering på en enkel måte
Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli 2022 og berører rundt 9000 norske selskaper. Loven innebærer at selskapene må tilgjengeliggjøre informasjon om sine leverandørkjeder. Samtidig stiller den nye krav til leverandørkjedens due diligence (gjennomgang av selskapet).
Venturos AS
Venturos er et familieeid investeringsselskap som er eid av oldebarna av Torborg og Martin Mosvold.