Du finner oss på brygga i Farsund
Venturos har eierinteresser i eiendommer og bærekraftig virksomhet. Vår ambisjon som eier er å bidra til verdiskapning, konkurransekraft og bærekraft.
Vireo biogass
Biogassanlegget skal bygges i Lista fly- og næringspark i Farsund kommune. Lista Biogass AS skal investere i et komplett biogassanlegg med produksjon av flytende biometan (LBG). Biogassen som produseres vil ha samme kvalitet som naturgass.
Fremtidsrettede investeringer
Det skjer ting på flyplassen. Gjennom samarbeid vokser det frem et bærekraftig økosystem for fremtiden.
Ta kontakt
Vi vil gjerne prate med deg. Enten det gjelder våre prosjekter, Nye ideer, eller en generell prat. Vi er på brygga.
Ecofishcircle
Fremtidens landbaserte lakseoppdrett.
"Endrer lakseoppdrett til bidragsyter for klima. Ved å introdusere den nyeste teknologien, kan vi produsere laks av høyere kvalitet, mer effektivt, bærekraftig og med bedre fiskevelferd."
Forenkler ansvarlighet i leverandørkjeder.
Med fokus på samarbeid, endring og balanse.
Få kontoll over bedriftens bærekraftsrapportering på en enkel måte
Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli 2022 og berører rundt 9000 norske selskaper. Loven innebærer at selskapene må tilgjengeliggjøre informasjon om sine leverandørkjeder. Samtidig stiller den nye krav til leverandørkjedens due diligence (gjennomgang av selskapet).
hotels
Designed to be an experience. PURO hotels are made to inspire and entertain through sophisticated design and exceptional service.

Unique, a little bit quirky, and imbued with a true sense of place.

Ring oss gjerne for en prat!

991 60 701

Venturos - Strandgaten 18 - 4550 FarsundE-post: am@venturos.no
Hvem er vi?
Arne Mikalsen
Daglig leder
mobil: 991 60 701
Gullborg Gabrielsen
CFO
mobil: 900 40 935
Frank Elle
Driftsleder
mobil: 482 53 395
Venturos AS
Venturos er et familieeid investeringsselskap som er eid av noen av oldebarna til Torborg og Martin Mosvold.